Jan 072009
 

To be sung in the tune of mahishasur mardini stotram

Sai stotram 

Suranuta vandita sundara madhav chandra kaladhar sai shiva
parimal gandh susaurav shobhit saahasa vaibhava shirdinuta
kari varada sharanaagat pooshit loka pate ghana saara nidhe
jaya jaya hey shirdisha maheshwar vishwa supoojita vedanuta

shirdi maheshwar mangal vigraha sevya padaambuj sadhunuta
tribhuvana poshaka dukkha vinashaka teeja samudbhava sai shiva
shiva shiva shankara kaala vilochana natya durandhara naagarataa
jaya jaya hey shirdisha maheshwar vishwa supoojita vedanuta

ayi sharanagat bhaktava shankar shoolaa yugadhar shirdi pate
chatura vichaar dhureena maha shiva dharma pradahash kanakahat
nijalaja kaachal bhoot kalanidhi gauri hriday vihaar shiva
jaya jaya hey shirdisha maheshwar vishwa supoojita vedanuta

dhimidhimi dhimkita dhim dhimi tatvani taandava nritya vinodarata
munigana vandita moksha pradaadi sumanjul bhaashit shaanti yuta
bhava bhayahara vikaashita dugdhara kalmash naash pratalinuta
jaya jaya hey shirdisha maheshwar vishwa supoojita vedanuta

sakala charachar daiva muneeshwar manav vandit pada yuga
anudina varchit vandit sevita gnyaan prasad trilok nuta
gunagana vara triloka rakshakara sadhujanashrita shaastanuta
jaya jaya hey shirdisha maheshwar vishwa supoojita vedanuta

pranata maheshwar shirdi pureeshwar shokajanashrit lokapati
paap vinaahs sadashiv roop triloka duri taapa hara
pranat sureshwar veda vihaar  bhooshit vaashit raajagata
jaya jaya hey shirdisha maheshwar vishwa supoojita vedanuta

nigam gusha avi raamay shashvat shree shirdishwar gauri pate
sarvava shankar chandra kaladhar sarva priyankar moksha prada
bhakta janashrit vaibhav shashvat teej samudbhav sadhu nuta
jaya jaya hey shirdisha maheshwar vishwa supoojita vedanuta

sajamukh shanmukh putra sushobhit raag vivardhan gyaan mayaa
manimay bhooshit vaibhav vandit shirdi pate raghu rajaguro
hara hara sai mahesh kulojwala mangal vigrah sai shiva
jaya jaya hey shirdisha maheshwar vishwa supoojita vedanuta

shiva shiva shankar shirdi maheshwar shanka ninaada suvadyarata
anudin varchit ved supoojit vaidic maarg pradarshayut
jaya shiva loka hitaishit sadgun gnyaan vikashit shaastanut
jaya jaya hey shirdisha maheshwar vishwa supoojita vedanuta

Print Friendly, PDF & Email
 Tagged with:

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.