Jan 262015
 

Ananta tula te kase re stavaave
Ananta tula te kase re namaave
Ananta mukhancha shine shesh gaata
Namaskar sashtang Sri Sainatha

Smarave mani twatpada nitya bhaave
Urave tari bhaktisathi swabhaave
Tarave jaga taaruni maayataataa
Namaskar sashtang Sri Sainatha

Vase jo sada davaya sant leela
Dise agya lokaanpari jo janaala
Pari antari dhyan kaiwalyadaata
Namaskar sashtang Sri Sainatha

Bara laghala janma ha manvaacha
Nara saarthaka sadhanibhoot sacha
Dharoo sai prema gala ya ahanta
Namaskar sashtang Sri Sainatha

Dharaave kari saan alpagnya baala
karawe amha dhanya chumboni gaala
Mukhi ghaal preme khara raas aata
Namaskar sashtang Sri Sainatha

Suradiik jyanchya pada vanditati
Shukadiik jyante samanatva deti
Prayagaadi tirthe padi namra hota
Namaskar sashtang Sri Sainatha

Tujya jya pada pahataa gopabaali
Sada rangali chitswarupi milaali
Kai raaskrida save krishnanaatha
Namaskar sashtang Sri Sainatha

Tula mangto mangane ek dyaave
Kara jodito deen atyant bhaave
Bhavi mohaniraj ha taari ata
Namaskar sashtang Sri Sainatha

Aisa yei ba Sai digambara
Akshayroop avatara, sarvahi vyapak tu
Shrutisara, anusaya trikumara
Aisa yei ba

Kaashi snan jap, praati divashi
Kolhapur bhikshesi, nirmal nadi Tunga
Jal prashi, nidra madhur deshi
Aisa yei ba

Jholi lombatase, vaam kari
Trishul damroo dhaari, Bhakta warada sada,
Sukhkaari desheel mukti chari
Aisa yei ba

Payi paduka, jap mala, kamandalu mrugachhala
Dharan karishi ba, nag jata, mukut shobhato matha
Aisa yei ba

Tatpar tujhya ya je dhyani, akashay tyanche sadani
Laxmi vas kari, dinrajani rakshisi sankat varuni
Aisa yei ba

Ya pari dhyantujhe, gururaya
Drushya kari nayana ya, purananand sukhe,
Hi kaya, lavisi harigun gaya
Aisa yei ba

Sai Digambara
Akshayroop avatara, sarvahi vyapak tu
Shrutisara, anusaya trikumara
Aisa yei ba

Print Friendly, PDF & Email

  2 Responses to “Ananta Tula Te Kase Re”

  1. Om Sai Ram ๐Ÿ™

  2. Om sairam Please protect us . Please bless us with prosperity, good luck, good health, wisdom, happiness and lot of spirituality.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.