Aug 202009
 

Ganesh Pancharatna Stotram

 

Mudakaratha modakam sada vimukthi sadhakam
Kaladaravathamskam vilasi lokarakshakam
Anaayakaik nayakam vinashithebha dhyathakam
Natha shubhashu nashakam namami tham Vinayakam

Nathetharathi bheekaram namodhitharka bhaswaram
Namthsurari nirjaram nathadikaa paduddaram
Sureswaram Nidhishwaram Gajeswaram Ganeswaram
Maheshwaram Thvamashraye Parathparam Nirantharam

Samastha loka Shankaram nirastha dhaithya kunjaram
Daretharodaram varam varebhavakthra maksharam
Krupakaram kshamakaram mudhakaram yashaskaram
Manaskaram namskrutham namskaromi bhaswaram

Akincha narthi marjanam chirantha nokthi bhajanam
Purari purva nandanam surari gurva charvanam
Prapancha nasha bheeshanam dhananjayadi bhooshanam
Kapola danavaranam bhaje purana varanam

Nithantha kantha dhantha khanthi mantha kantha kathmajam
Achinthya roopa manthaheena mantharaya krunthanam
Hrudanthare nirantharam vasanthameva yoginam
Thamekadantha mevatham vichintha yami santhatham

Maha Ganesha pancharathna madarena yonvaham
Prjalpathi prabhathake hrudismaram Ganeswaram
Arogathaam dhoshathaam susahitheem suputhratham
Samahithaayu rashta bhoothi mabhu paithi soochiraath

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.