Sep 052012
 

Parameshwar Prathameshaa Gajanana jagadeesha Namito tuza aadi deva Hrudayanchya he naresha Ekadanta Lambodara Katisa shubha pitambar Ati pawan ati sundar Tava swaroop he Ganesha Parameshwar Prathameshaa Gajanana jagadeesha Vighneshwar tu vidhaata Anuragi tu ananta Karunakar tu krupala Varada roopa vidyadheesha Parameshwar Prathameshaa Gajanana jagadeesha Namito tuza aadi deva Hrudayanchya he naresha Parameshwar Prathameshaa Prathameshaa, Prathameshaa

Continue Reading...
Sep 112010
 

Ganesha Ashtakam Eka dantam maha kaayam tapta kaanchana sannibham Lambodaram Visaalaaksham vandeham gana naayakam Mounjee krishnaajina dharam yaaga yajnjopaveetinam Baalendu vilaasanmoulim vandeham gana naayakam Ambikaa hridayaanandam maathru bhi paripaalitam Bhakta priyam madonmattam vandeham gana naayakam Chitra ratna vichitraangam chitra maala vibhooshitam Chitra roopa dharam devam vandeham gana naayakam Gaja vaktram sura shreshtam karna chaamara bhooshitam

Continue Reading...
Sep 112010
 

Shri Vighnarajam bhaje Shri Vighnarajam bhaje – bhajeham bhajeham bhajeham bhaje – thamiha santhathamaham kunjaramkuham shankarasutham shankari sutham – thamiha santhathamaham dhanthi sundhara mukham – antha kanthaka sutham – siva shankari sutham – thamiha sevita surendra mahaneeya gunasheelam japatpa samadhi sukha varada – anukulam bhaavita suramuni gana bhaktha paripalam bhayankara vishanga matanga kulakalam kanaka keyura

Continue Reading...
Aug 212009
 

|| श्रीगणेशस्तोत्र ||   रीगणेशाय नमः नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् , भक्तावासं स्मरेनित्यं आयुःकामार्थसिद्धये .. १.. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् , तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् .. २.. लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च , सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् .. ३.. नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् , एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् .. ४.. द्वादशैतानि

Continue Reading...