Aug 202009
 

Ganapati Atharvashirsha Om bhadram karnebhih shrunuyama devah Bhadram pashyema akshabhiryajatrah Sthirairangais tushtu wamsa stanubhir wyashema deva hitam yadayuh Swastina indro wruddha shrawa swastinah pusha wishwa vedah Swastina starkshyo arishta nemih swastino bruhaspatir dadhatu Om shantih shantih shantih Om namaste Ganapataye twamewa pratyaksham tattwamasi Twamewa kewalam kartasi twamewa kewalam dhartasi Twamewa kewalam hartasi twamewa sarwam khalwidam

Continue Reading...
Aug 202009
 

Ganaraj Rangi Naachto¬† Ganaraj rangi naachto Paayi ghaghrya kariti runjhun naad swargi pochato Ganaraj rangi naachto, naachto Kati pitambar kasun bharjari baal Gajanan nartanaasikari Tundil chanuchali chapal saajiri laavanye saajto Ganaraj rangi…….. Narad tumbaru kariti gaayan kari Sharada veena vaadan Bramha dharito taal hi rangoon mrudanga dhimi vaajto Ganaraj rangi……….. Devsabha ghandaat baisali nrityagaayane mane

Continue Reading...
Aug 202009
 

Gajananaa Shree Ganaraya  Gajananaa shree Ganaraya aadhi vandu tujh morya Mangalmoorti shree Ganaraya aadhi vandu tujh morya Sindurcharchit dhavale ang chandan uti khulavi rang Baghata maanas hote dang jeev jadalaa charani tujhiya Gauri tanaya bhalachandra deva krupechya tu samudra Vadaradavinayak karunagara avaghi vighne nesi vilaya Gajananaa shree ganaraya aadhi vandu tujh morya Mangalmoorti shree Ganaraya

Continue Reading...
Jul 022009
 

Guru Stotra Akhanda mandalakaram vyaptam yena characharam Tatpadam darshitam yena tasmai sri gurave namah Ajnana timirandhasya janananjana salakaya Chaksurunmilitam yena tasmai sri gurave namah Gurur brahma gurur vishnu gurur devo maheshwara Gurureva parabrahma tasmai sri gurave namah Sthavaram jangamam vyaptam yatkinchit sacharacharam Tatpadam darshitam yena tasmai sri gurave namah Sarva sruti siroratna virajita padambuja Vedantambuja

Continue Reading...