Mar 312012
 

[mp3-jplayer tracks=”Bhajman Ram Charan Sukhdayi@https://www.saibhaktiradio.com/wp/contents/audio/Ram_Charan_Sukhdai.mp3″ width=”350px” height=”50px”] Bhajamann bhajamann Ramacharan shukhdayi Bhajamann bhajamann Ramacharan shukhdayi Ramacharan shukdayi bhajamann Ramacharan shukdayi bhajamann Bhajamann bhajamann Ramacharan shukhdayi Bhajamann bhajamann Ramacharan shukhdayi Jihi charanan se nikasi surasari shankar jata samayi Jatashankari naam paryo hai tribhuvan kaaran aayi Bhajamann bhajamann Ramacharan shukhdayi Bhajamann bhajamann Ramacharan shukhdayi Jihi charanan ki charan

Continue Reading...