Sep 052012
 

Parameshwar Prathameshaa Gajanana jagadeesha Namito tuza aadi deva Hrudayanchya he naresha Ekadanta Lambodara Katisa shubha pitambar Ati pawan ati sundar Tava swaroop he Ganesha Parameshwar Prathameshaa Gajanana jagadeesha Vighneshwar tu vidhaata Anuragi tu ananta Karunakar tu krupala Varada roopa vidyadheesha Parameshwar Prathameshaa Gajanana jagadeesha Namito tuza aadi deva Hrudayanchya he naresha Parameshwar Prathameshaa Prathameshaa, Prathameshaa

Continue Reading...
Jun 282012
 

Santanchi ya gaavi premacha sukal Nahi tala mala dukhalesha Tethe mi rahin houni yaachak Ghalatil bheek techi maz techi maz Santanchi ya gaavi base bhandaval Avagha Vitthala dhan vitta Santanche bhojan amrutache paan Kariti kirtan sarva kaal sarva kaal Santancha udiima upadeshachi peth Prem sukh saata gheti deti Tuka mhane aanik naahi pari Mhanuni bhikar

Continue Reading...