Nov 192012
 

Om Brahma Vishnu Maheshwar Srashta palak arupralayeshwar Om anant agam agochar Tu Rahim tu hi Ram Sai saacho tero naam Eshwar Allah Satguru Sai Tu hi Ram tu hi Shaam Mere Vaahe Guru Satnaam Sai saacho tero naam Mohe darshan de prabhu darshan de Sai Ram Sai Shaam Hey alakhniranjan darshan de Darsha de Sai

Continue Reading...
Mar 312012
 

[mp3-jplayer tracks=”Bhajman Ram Charan Sukhdayi@https://www.saibhaktiradio.com/wp/contents/audio/Ram_Charan_Sukhdai.mp3″ width=”350px” height=”50px”] Bhajamann bhajamann Ramacharan shukhdayi Bhajamann bhajamann Ramacharan shukhdayi Ramacharan shukdayi bhajamann Ramacharan shukdayi bhajamann Bhajamann bhajamann Ramacharan shukhdayi Bhajamann bhajamann Ramacharan shukhdayi Jihi charanan se nikasi surasari shankar jata samayi Jatashankari naam paryo hai tribhuvan kaaran aayi Bhajamann bhajamann Ramacharan shukhdayi Bhajamann bhajamann Ramacharan shukhdayi Jihi charanan ki charan

Continue Reading...