Nov 022010
 

Om Jai Lakshmi Mata, Maiya Jai Lakshmi Mata,Tumko nis din sevat, Maiya ji ko nis din sevat, Har Vishnu DaataOm Jai Lakshmi Mata Uma Rama Brahmaani, Tum hi Jag Mata,Maiya, Tum hi Jag Mata,Surya Chandrama dhyaavat, Naarad Rishi gaata.Om Jai Lakshmi MataDurga Roop Niranjani, Sukh Sampati Data,Maiya Sukh Sampati DataJo koyee tumko dhyaavat, Ridhee Sidhee

Continue Reading...
Oct 082010
 

Namastesthu Maha Maye,sree peede, sura poojithe!! Sanka, chakra, gadha hasthe,Maha Lakshmi Namosthuthe. 1 Namasthe garudarude,kolasura bhayam kari, Sarva papa hare, devi,Maha Lakshmi Namosthuthe. 2 Sarvagne sarva varadhe,sarva dushta bhayam kari!! Sarva dukha hare, devi,Maha Lakshmi Namosthuthe. 3 Sidhi budhi pradhe devi,Bhakthi mukthi pradayinee!! Manthra moorthe, sada devi,Maha Lakshmi Namosthuthe. 4 Adhyantha rahithe, devi,Adhi Shakthi maheswari!!

Continue Reading...
Oct 032010
 

Devi Stuti Yaa devi sarvabhooteshu Vishnu-maayeti shabditaa | Namah tasyai, namah tasyai, namah tasyai namo namah || Yaa devi sarvabhooteshu buddhi-roopena samsthitaa | Namah tasyai, namah tasyai, namah tasyai namo namah || Yaa devi sarvabhooteshu kshamaa-roopena samsthitaa | Namah tasyai, namah tasyai, namah tasyai namo namah || Yaa devi sarvabhooteshu shakti-roopena samsthitaa | Namah tasyai,

Continue Reading...
Aug 202010
 

This beautiful bhakti song in Kannada language is composed by Saint Purandara Dasa. Today is Vara Lakshmi Vrat. Lets all pray to Goddess Maha Lakshmi and seek her blessings. Bhagyada Lakshmi baramma nammamma ni sau Bhagyada Lakshmi baramma …… Hejjaya mele hejjeyanikkuta gejje kalgala dhvaniya toruta Sajjana sadhu pujeya velege majjigeyolagina benneyante Bhagyada Lakshmi baramma

Continue Reading...
Apr 012009
 

जयदेवी जयदेवी जय लक्ष्मीमाता। जयदेवी जयदेवी जय लक्ष्मीमाता। प्रसन्न होऊनिया वर देई आता।। धृ. ।। विष्णुप्रिये तुझी सर्वांतरी सत्ता। धन दौलत देई लक्ष्मीव्रत करिता।।1।। विश्वव्यापक जननी तुज ऐसी नाही। धावसी आम्हालाही पावसी लवलाही।। 2।। त्र्यैलोक्य धारिणी तू भक्ता लाभे सुखशांती। सर्व सर्वही दु:ख सर्व ती पळती ।।3।। वैभव ऐश्वर्याचे तसेच द्रव्याचे । देसि दान बरदे

Continue Reading...